Nieuw fustcentrum voor Fruitmasters

Nieuw fustcentrum voor Fruitmasters
./images/projecten/79/Fruitmasters foto 1 960x400.jpg
./images/projecten/79/Fruitmasters foto 2 960x400.jpg
./images/projecten/79/Fruitmasters foto 3 960x400.jpg
./images/projecten/79/Fruitmasters foto 4 960x400.jpg
./images/projecten/79/Fruitmasters foto 5 960x400.jpg
./images/projecten/79/Fruitmasters foto 6 960x400.jpg
Omschrijving:

Plannen
Eind 2001 is voor Fruitmasters actief gestart met de haalbaarheidsstudies en ontwikkelvisies voor een nieuw fustcentrum ter vervanging van de bestaande fust- en papierloodsen op het bestaande veilingterrein. De ouderdom van deze loodsen zorgde voor een onveilige situatie ten aanzien van lekkages en asbest. Ook de brandweer en verzekeringsmaatschappij gaven aan dat op termijn buitenopslag en opslag in halfopen loodsen niet meer mogelijk zou zijn en een totale binnenopslag en gebouwcompartimentering op termijn tot de eisen zou gaan behoren. Daarnaast is in halfopen loodsen de ongediertebestrijding en het handhaven volgens de HACCP (voedselveiligheid) normering een onbegonnen bezigheid.

Centrale fustvoorraad
Vanuit de vestiging Ochten wilde men tevens het onderdeel Euro Pool System (EPS) verhuizen naar de vestiging Geldermalsen om een groter fustdepot met krattenwasinstallatie mogelijk te maken in het midden van het land en met de laatste hygiëne eisen. Dit zou tevens een noodzakelijke efficiencyvoordeel opleveren voor het sorteer-/pakstation en de leden van de Fruitmasters. Een centrale fustvoorraad is beduidend kostenverlagend, zorgt voor efficiënt ruimtegebruik en een efficiënte inzet van arbeid en middelen. Daarbij ziet Fruitmasters de collega-afzetorganisaties in de Benelux flink investeren in fust en fustvoorzieningen waarbij men dit ook als commercieel product gaat leveren aan derden (niet veilinggebonden). 

Medio 2003 hebben de haalbaarheidsstudies en ontwikkelvisies zich nog even toegespitst op een eventuele gedeeltelijke bedrijfsverplaatsing in het kader van het ambitieuze Masterplan Stationsomgeving. Echter een aanzienlijk financieel tekort zorgde uiteindelijk weer voor een concentratie van de plannen op het bestaande veilingterrein.

Start bouwtraject
Na diverse brainstormsessies, bezoeken aan referentieprojecten, diverse adviezen en gesprekken met gemeente, milieuafdeling, waterschap, welstandscommissie, verzekeraar, brandweer, financier, leden en omwonenden kon uiteindelijk de koers gezet worden op het indienden van de bouwaanvraag. In verband met een overschrijding van het bebouwingspercentage en de bebouwingshoogte, is hiervoor een vrijstellingsprocedure doorlopen ex art. 19 lid WRO. Alle benodigde paragraven zijn hierbij ruimtelijk onderbouwd waarbij met name het onderdeel waterschap en archeologie wat extra aandacht behoefde. In verband met de geplande bouwwerkzaamheden in het winterbed van de Linge is het extra te bebouwen en verharden oppervlak ten opzichte van het bestaande veilingterrein gecompenseerd bij een landschapsontwikkeling in de Rumptse Uiterwaard. In totaal is hier zo’n 10.000 m3 gecompenseerd hetgeen een project op zich is geworden. De ligging van het veilingterrein op een oeverwal of stroomrug van de Linge zorgde tevens voor een hoge archeologische verwachtingswaarde. Waarnemingen of vondsten uit de Romeinse tijd en jonger waren in de omgeving al eerder gelokaliseerd. Op basis van de vondst van houtskool en verbrande klei bij de 7 cm boringen op 170 cm diepte heeft nog een aanvullend waarderend booronderzoek van 14 cm tot een diepte van 430 cm minus maaiveld plaatsgevonden, waarbij verder geen zaken van archeologische betekenis meer zijn aangetroffen.

Indeling fustcentrum
In grote lijnen bestaat het fustcentrum uit een aantal gedeelten, te weten het deel EPS, het deel Fust, het deel SCA, de expeditie en de fustzolder. In het gedeelte EPS staat een grote krattenwasinstallatie voor het reinigen van de diverse formaten klapbak en starre bak. In het Fustdeel staat de ‘eigen’ fustopslag van Fruitmasters waaronder ook houten bakken. Voor het eigen fust van Fruitmasters is een kleinere wasinstallatie opgenomen. In het deel SCA worden planos (materiaal voor golfkartonnen dozen) via machines omgevormd tot golfkartonnen dozen. Bij de expeditie kunnen bijvoorbeeld telers met landbouwvoertuigen het fust ophalen of inleveren. Tevens is er de mogelijkheid voor avond- en/of nachtverlading via 2 separate en directe docks aan het expeditieplein. Het inleveren of ophalen van fust via het expeditieplein zal in de toekomst steeds meer via de docks gebeuren waarvan er dan ook 25 stuks zijn gerealiseerd. De fustzolder is voor de afwikkeling van het fust richting het sorteer-/pakstation. Goederenliften zorgen voor het vertikaal transport van beneden naar de fustzolder en vervolgens wordt middels een doorgaande palletbaan de fustbehoefte via een traverse over de weg naar het sorteer-/pakstation gevoerd. De totale lengte van de traverse over de weg bedraagt 56 meter en loopt vervolgens in het sorteer-/pakstation nog 30 meter door.

Bij alle gebouwdelen (EPS, SCA, Fustzolder en expeditie) zijn kantoor, kantine, sanitaire- en technische en/of specifieke ruimten gesitueerd om onder andere de loopafstanden te beperken

Parkeergarage op het dak
Door het intensieve ruimtegebruik van de locatie en de toename van personeel en bezoekers is er voor gekozen om op ‘het dak’ van de expeditie een parkeergarage te realiseren bestaande uit 2 parkeerdekken met een totaal aantal parkeerplaatsen van 153 stuks. Deze parkeergarage is bereikbaar via een hellingbaan vanaf de hoofdtoegang om zoveel mogelijk het personenverkeer en het vrachtverkeer al in het begin te scheiden.

Maatwerk
Qua feiten is te melden dat het gebouw een totale buitenwerkse maat van 116 x 175 meter heeft en een maximale hoogte van 13 meter. In het totaal zijn er 2.418 stuks heipalen onder het gebouw verwerkt. Totaal is 637 ton staal in de constructie verwerkt waarvan 77 ton in de traverse. Een deel van de constructie ter plaatse van de expeditie en fustzolder is als betonconstructie  uitgevoerd. De gebruikte betonkolommen hebben een gewicht van 7,5 ton per stuk en de vloerelementen met een vrije overspanning van 13 meter wegen 8,5 ton per element. Dit alles voldoende zwaar om een maximale belasting op de fustzolder van 1000 kg/m2 mogelijk te maken. Het volledige gebouw is gesprinklerd middels een ESFR sprinklerinstallatie (Early Suppression Fast Response) waarvan de reinwaterkelder zich bevindt onder het expeditieplein. Naast deze reinwaterkelder is hier tevens een vuilwaterkelder voor de wasinstallatie fustdeel opgenomen. Ter plaatse van EPS is ook een vuilwaterkelder en een grijswaterbufferkelder (regenwateropvang van het dak) opgenomen voor de omvangrijke krattenwasinstallatie. Periodiek wordt hier het water geloosd op een buiten het gebouw gelegen bergbezinkbassin om het water te laten afkoelen en slib te laten bezinken zodat het uiteindelijk naar het gemeentelijk rioleringssysteem kan worden afgevoerd. Het bergbezinkbassin is prefab in 2 gedeelten aangevoerd en heeft een totaalgewicht inclusief het bassindek van 150 ton.

Het oog wil ook wat: De 'looks'
Esthetisch is het gebouw aan de Deilsewegzijde duidelijk opgedeeld in 3 gedeelten door het middendeel 5 meter terug te laten springen. Hierdoor toont het gebouw minder massaal. Kenmerkend ook aan deze zijde zijn de uitstekende bloemenkozijnen met rode kaders welke tegen de grijze beplating en het roodbruine metselwerk duidelijk afsteken. Binnen zorgen deze bloemenkozijnen voor voldoende daglicht in het verlengde van de verkeerszones. De hoeken van de gebouwdelen zijn opgetrokken in metselwerk met daarin glaspartijen waar op een aantal plaatsen de trappenhuizen in zijn gesitueerd. Rondom het gebouw is de plint tot 2,4 meter opgetrokken in roodbruin metselwerk en is dit ter plaatse van de expeditie zelfs doorgetrokken tot aan het parkeerdek. Glazen bouwsteenelementen hier opgenomen in metselwerk zorgen bij de expeditie voor voldoende daglicht. Vervolgens zijn de betonnen borstweringselementen van de 2 parkeerdekken in roodbruin gewassen grind uitgevoerd, geheel in lijn met de kleur van het metselwerk. Het lage deel (10 meter) van het gebouw is uitgevoerd met een grijze damwandprofielplaat met verticale belijning en het hoge deel (13 meter) van het gebouw is uitgevoerd met een donker grijze sinusvormige profielplaat met een horizontale belijning om de hoogte te drukken. Rode accenten bij dockluifels en zonneluifels alsmede in staalonderdelen van de traversebaan geven het geheel een frisse contrasterende uitstraling tegen de ingetogen kleursetting van de gebouwgevels.

Restylen buitenterrein
Daarnaast behoorde tot de opdracht het volledig restylen en inrichten van het buitenterrein en groenvoorziening waarbij duidelijke wegmarkering en bewegwijzering een eerste vereiste was alsmede het splitsen van het personen- en vrachtverkeer. Tevens moest het terrein gecontroleerd kunnen worden afgesloten in combinatie met het verderop gelegen bedrijf De Jong & Lavino en diende een oplossing te komen voor de looproute van voetgangers vanaf het bedrijfsrestaurant naar het sorteer-/pakstation en fustcentrum. Gezien de doorgang van de bedrijfsvoering is dit alles een gecompliceerde en uitvoerig geplande operatie geweest maar met een tevreden opdrachtgever, gebruikers en omwonenden tot besluit.

 

 

 

 

Details
Opdrachtgever
Fruitmasters Groep
Architect
Van Kessel Architectuur en Projectmanagement BV
Aannemer
Bouw- en Aannemingsbedrijf J.C. van Kessel bv
Status
Gereed
Plaats
Geldermalsen
Categorie├źn
Agro business
Overig
bruto vloer opp. ca 26.677 m2 eerste paal: Burgemeester, de heer mr S.W. van Schaijck opening: Gedeputeerde provincie Gelderland, de heer Harry W.C.G. Keereweer

Wij bespreken graag uw wensen

MerlevanSonCreatie 54

Invalid Input

Vul een telefoonnummer in

Vul een naam in

Vul een geldig e-mailadres in

Invalid Input

Invalid Input

Deel deze pagina Linkedin